Chính sách bảo hành

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí: mọi hàng hóa được bảo hành miễn phí phải thỏa mãn những điều kiện sau :

Có tem bảo hành dán trên sản phẩm.

Sản phẩm trong thời gian còn bảo hành ( xem thời gian bảo hành trên từng sản phẩm cụ thể ).

Tem trên sản phẩm còn đọc được ngày, tháng, năm và thời gian bảo hành.

Tem bảo hành không  rách, chắp vá.

Lỗi của sản phẩm là lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

2. Điều kiện sản phẩm không được bảo hành miễn phí: (sửa chửa tính tiền công + linh kiện)

Tem không đọc được ngày tháng năm và thời gian bảo hành.

Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi ( kể cả tem bảo hành gốc ).

Sản phẩm đã hết thời gian bảo hành.

Lỗi do người sử dụng.

Nếu gặp phải những trường hợp như mục 2 chúng tôi sẽ tính phí bảo hành

Quý khách mang sản phẩm và phụ kiện đến điểm bảo hành của công ty Điện Nhà Thông Minh hoặc gởi theo đường bưu điện theo địa chỉ:

352/9 Thống Nhất ,Phường 16,Gò Vấp,TP.HCM