Chính Sách & Quy Định Chung

 

Khi quý khách truy cập vào trang web diennhathongminh.vn của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web cửa nhựamà không cần thông báo trước.Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.