Cây cắm tưới gốc 8 tia

Mã số sản phẩm : BB - C8T  
3.000₫

Trong hệ thống tưới nhỏ giọt, cây cắm tưới góc 8 tia BB - C8T  rất hiệu quả việc tưới trong thùng xốp, máng trồng cây và gốc cây lâu năm như cam, bưởi, xoài v...v....v....

Dễ dàng sử dụng và tháo ráp khi cần làm đất vườn, chân cắm cao 20 cm

- Bán kính tưới: 10 cm - 40 cm (điều chỉnh được)

- Lưu lượng nước 30 - 90 L/H